Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto Kirvesniemi Oy
Tikkurilantie 68
01300 VANTAA
Puh. 09 2707 0060
info@kirvesniemi.net

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Rekisterin nimi: Huoltokanava-asiakasrekisteri

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään tuotettaessa kiinteistöpalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille. Asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan asiakassuhteiden hoitamiseen, perintään luottomyynnissä sekä asiakastiedottamiseen.

Rekisteröidyt ryhmät ja tietosisältö

Rekisteröidyt ryhmät ovat yritys- ja yksityisasiakkaat. Tallennettuja henkilötietoja ovat:

 • Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 • Luotonsaajan tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite, henkilötunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen jatkuessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille, tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Manuaalinen aineisto, esimerkiksi paperinen aineisto
  Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan henkilöstöllä.
 2. Tietokoneella käsiteltävät tiedot
  Käyttöoikeuksilla pystytään rajaamaan käyttäjäkohtaisesti mihin tietoihin käyttäjällä on pääsy. Tietokonekäyttäjät kirjautuvat käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Älypuhelinkäyttäjien puhelimet liitetään Huoltokanavaan kertakäyttöisellä liittymiskoodilla, jonka toimivuus voidaan purkaa esimerkiksi jos puhelin katoaa.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Kirvesniemi Oy, Tikkurilantie 68, 01300 VANTAA.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Kirvesniemi Oy, Tikkurilantie 68, 01300 VANTAA.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Kirvesniemi Oy, Tikkurilantie 68, 01300 VANTAA.

Asukasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto Kirvesniemi Oy
Tikkurilantie 68
01300 VANTAA
Puh. 09 2707 0060
info@kirvesniemi.net

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Rekisterin nimi: Huoltokanava-asukasrekisteri

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään kiinteistöjen asukasrekistereitä ylläpidettäessä. Asukasrekisterin pitäminen perustuu henkilötietolaissa säädettyyn yhteysvaatimukseen ja asukassuhteeseen, sekä asukassuhteesta johtuvien tehtävien hoitamiseen.

Rekisteröidyt ryhmät ja tietosisältö

Rekisteröidyt ryhmät ovat kiinteistöjen asukkaita. Tallennettuja henkilötietoja ovat nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite, sisään- ja ulosmuuttopäivä, saunavuoro, autopaikka.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asukkailta ja isännöitsijöiltä vastaanotetaan muuttoilmoituksia, joiden perusteella asukasrekisteriin tehdään muutoksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille, tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Manuaalinen aineisto, esimerkiksi paperinen aineisto
  Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan henkilöstöllä.
 2. Tietokoneella käsiteltävät tiedot
  Käyttöoikeuksilla pystytään rajaamaan käyttäjäkohtaisesti mihin tietoihin käyttäjällä on pääsy. Tietokonekäyttäjät kirjautuvat käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Älypuhelinkäyttäjien puhelimet liitetään Huoltokanavaan kertakäyttöisellä liittymiskoodilla, jonka toimivuus voidaan purkaa esimerkiksi jos puhelin katoaa.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Kirvesniemi Oy, Tikkurilantie 68, 01300 VANTAA.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Kirvesniemi Oy, Tikkurilantie 68, 01300 VANTAA.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Kiinteistöhuolto Kirvesniemi Oy, Tikkurilantie 68, 01300 VANTAA.